• KW-weg

 • Nieuwbouw-

 • Nieuwbouw-

 • Moskee+speeltuin

 • Bomela

 • Zwembad+sporthal

 • Bachplein

 • Wielewaal

 • Virieussingel

 • Bachplein

 • Start
 • Nieuws
 • Er staat een Beweegtuin voor oud en jong in de Vergt

Er staat een Beweegtuin voor oud en jong in de Vergt

Zaterdag 26 november j.l. is de beweegtuin officieus geopend. Gezien het seizoen, met veel kans op slecht weer en kou, hebben we besloten de officiële opening uit te stellen tot het voorjaar. Maar alle toestellen staan er en iedereen is welkom om er te oefenen. Er komt nog beplanting in de groenstrook, zodat het straks een hele mooie en fijne plek is om te vertoeven. De Beweegtuin is er voor oud en jong. We hebben wel speciaal rekening gehouden met oudere mensen en toestellen gekozen die voor hen zinvol zijn.

Jerry Lenoir, sportcoach voor Zaltbommel, zal met de wandelgroep aan het begin en einde van de wandeling warming-up oefeningen doen op de toestellen. In het voorjaar zal een sportcoach ook gaan oefenen met mensen die dat zouden willen. De tijden worden t.z.t. bekend gemaakt.beweegtuin 26-11-2016

In onze wijk de Vergt wonen mensen van allerlei leeftijden. Er ontbrak tot nu toe een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De nieuwbouw van de afgelopen jaren in de BinnenVergt bestaat zowel uit huizen voor gezinnen als appartementen voor ouderen en mensen met een beperking.

Tijdens de Burendag in 2015 is het idee ontstaan bij enkele mensen van Woongroep de Woonwaard dat er een plek zou moeten komen waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en ook iets kunnen doen. Een plek die uitnodigt tot bewegen, want uit onderzoeken is gebleken dat het voor de gezondheid van ouderen net zo belangrijk is om te bewegen als voor jonge mensen.

Wim Dobbe en Sijke den Tek van Woongroep de Woonwaard zijn de initiatiefnemers en hebben een projectgroep gevormd met Pieternel Flamman van 50+ actief, Jerry Lenoir Buurtsportcoach/Leefstijlcoach Zaltbommel & Maasdriel, Patrick Klaassen Gezondheidsmakelaar GGD Gelderland-Zuid Afdeling Gezond Leven. Het Wijkplatform de Vergt hoorde hiervan en heeft zich bij de projectgroep gevoegd omdat wij dit burgerinitiatief van harte steunen.

De Beweegtuin is gerealiseerd naast het Waterplantsoen, aan het Leoninusplantsoen, zodat er een mooi geheel ontstaat waar kinderen en volwassenen met plezier kunnen zijn om te spelen, bewegen of zomaar even te komen zitten.

Natuurlijk mag iedereen oefenen op de fitnessapparaten die geplaatst worden, maar we hebben speciaal gekeken naar toestellen die voor ouderen geschikt zijn. We verwachten dat de Beweegtuin die zo dichtbij de Nije Hof, de Woonwaard, het Schootsveld en de Wielewaal ligt, veel bewoners uitnodigt om er op een van de fitnessapparaten te gaan oefenen of gewoon even buiten te zijn.

Met financiële ondersteuning vanuit het Wijkplatform en de gemeente, en van een aantal fondsen hebben we voldoende geld bij elkaar gekregen en gaat het project door!

De gemeente Zaltbommel heeft een aanzienlijk bedrag vrijgemaakt voor de realisatie van de Beweegtuin en staat ons met raad en daad terzijde. Woonlinie heeft ons initiatief van harte ondersteund en maakt het mogelijk om de strook grond goed in te richten, zodat het een mooi geheel wordt met het Waterplein. Zij ondersteunen ons in natura.

Wij zijn de volgende fondsen zeer erkentelijk: het Oranje Fonds dat €4.000,- gaf, het RCOAK, het RABO Coöperatiefonds, de Van Voorden Stichting en het VSBfonds die allen een aanzienlijk bedrag gaven. Zonder hen had dit plan niet gerealiseerd kunnen worden!

Afdrukken     E-mail