Wij zoeken versterking

Het wijkplatform De Vergt zoekt versterking. Wil je op een of andere manier een positieve bijdrage aan de leefbaarheid leveren en de sociale cohesie bevorderen binnen de Vergt, stuur ons dan een e-mail.

Afdrukken