• Nieuwbouw-

  • Wielewaal

  • Bomela

  • Bachplein

  • Virieussingel

  • Zwembad+sporthal

  • Moskee+speeltuin

  • Bachplein

  • KW-weg

  • Nieuwbouw-

Jan Dirx

Bestuurslid

jdirx

Mijn naam is Jan Dirx, ik ben sinds kerst 2000 bewoner van de Vergt. Ik vind dat je bewoner verantwoordelijk bent voor je directe leefomgeving. Dit motiveert me om me in te zetten voor de leefbaarheid binnen de Vergt in het Wijkplatform De Vergt.
Naast het wijkplatform ben ik betrokken als speler/scheidsrechter en spelregeldocent bij de Nederlandse Basketbalbond.
Als professional heb 20 jaar gewerkt als docent exacte vakken voornamelijk binnen het hoger agrarisch onderwijs.

Afdrukken     E-mail