• Zwembad+sporthal

 • Virieussingel

 • Bomela

 • Nieuwbouw-

 • Bachplein

 • Nieuwbouw-

 • Moskee+speeltuin

 • Wielewaal

 • KW-weg

 • Bachplein

Wijkschouw 16 april 2018

Wijkplatform de Vergt organiseert de jaarlijkse wijkschouw op 16 april van 19.00-21.00u.

Ook dit jaar houden we weer een wijkschouw. Op de fiets gaan we met een groep mensen door de wijk en stoppen we op een paar plaatsen. We doen de wijkschouw niet alleen, ook de gebiedswethouder, de wijkcoördinator, ambtenaren, de wijkagent en Woonlinie gaan mee. U kunt naar een stopplaats komen met uw vragen of opmerkingen. De wijkschouw maakt het makkelijk om met ons of met een van de bovengenoemde mensen ter plekke te overleggen. We horen graag wat er speelt, er is uiteraard ruimte voor uw klachten en het is fijn als u ook suggesties heeft om het wonen en werken in de wijk nog prettiger te maken. 

DE FIETSROUTE & STOPPLAATSEN. 

 1.  Plein voor de Action. ±19.00-19.20u.
 2.  Bij het grasveld van de C.A. Leenhofstraat  ± 19.20-19.40
 3. Zwembad/sporthal parkeerterrein bij de snackkar ± 19.40-20.00
 4.  Mozartstr./Westlanderstr. grasstrook bij parkeervakken 20.00-20.20
 5. Bachplein ± 20.20-20.40

Afdrukken     E-mail

Wijkbijeenkomst over 'GEBIEDSPLAN' voor de Vergt!

Wijkbijeenkomst over gebiedsgericht werken en „ons” gebiedsplan

Op maandagavond 25 september a.s. organiseert wijkplatform De Vergt een bijeenkomst. De avond is bedoeld voor alle bewoners van de wijk. Doel is het bespreken van een gebiedsplan voor onze wijk. U heeft hierover een brief van de gemeente en van het Wijkplatform in de bus gekregen.  Aanvang van de avond 19.30uur, locatie Brede School de Waluwe, ingang naast slagerij de Vries. 

De gemeente schrijft over gebiedsplannen onder andere:  U bent inwoner van wijk De Vergt in Zaltbommel. Samen met het wijkplatform De Vergt en andere partners werkt de gemeente aan de leefbaarheid en sociale samenhang in De Vergt. Dat doen we onder de naam gebiedsgericht werken waarbij het wijkplatform is gevraagd om een gebiedsplan te schrijven. Dat kunnen zij niet zonder inbreng van u. In deze brief vertel ik u over het gebiedsplan en de wijkavond die uw platform organiseert. Tijdens de informatiebijeenkomst  legt de gemeente legt uit wat gebiedsgericht werken is, dat wij graag voor elke wijk of dorp een gebiedsplan zien en welke rol u daarbij kunt spelen. Uw bijdrage heeft echt invloed op het plan. Het wijkplatform gaat met u in gesprek over de verschillende thema’s die bij zo’n gebiedsplan horen. Thema’s als veiligheid, verkeer en de openbare ruimte liggen voor de hand. Maar het gaat ook om thema’s als duurzaamheid, burenhulp, eenzaamheid en andere sociale aspecten in De Vergt.

Gebiedsgericht werken. Misschien heb je het wel naar je zin in je wijk, maar moeten we meer aandacht besteden aan de leefbaarheid van de woonomgeving? En hoe staat het met de sociale samenhang? Kan dat niet beter? Hoe wil je dat De Vergt er over pakweg 5 jaar uitziet? Wat heeft De Vergt nodig om er te willen en kunnen blijven wonen? Welke voorzieningen zijn belangrijk? Als participerende burger hebben we nu een andere rol dan vroeger, namelijk een burger die meer zelfredzaam en actief is, en bereid is voor een ander en voor zijn omgeving te zorgen. Deze landelijke ontwikkeling is al een paar jaar geleden ingezet. Het biedt kansen om meer invloed te hebben en van betekenis te kunnen zijn voor je eigen leefomgeving. Gemeente Zaltbommel werkt -gebiedsgericht- samen met het wijkplatform om (basis)behoeften en wensen in kaart te brengen, te realiseren en te (kunnen) financieren. Het gebiedsplan is een meerjarenplan over de toekomst van uw wijk. Waar wilt u als inwoners van De Vergt heen en waarom? Zet De Vergt in op duurzaamheid of vindt u dat ontmoeting en contact centraal moeten staan. Het gaat om zaken waarbij u anderen zoals politie, gemeente en woningstichting nodig heeft. Maar het gaat zeker ook om zaken waar u als inwoners zelf iets kunt doen. Wat de richting ook is, het is goed om als inwoners gestructureerd na te denken over de toekomst van De Vergt. De gemeente vroeg aan het wijkplatform het voortouw te nemen in het schrijven van een gebiedsplan. Zij voert de regie en verzamelen andere inwoners om zich heen. Een goed gebiedsplan wordt immers gedragen door de wijk en is gemaakt door wijkbewoners zelf.

Wat is een gebiedsplan. Een gebiedsplan bestaat uit een heleboel ideeën die leven in de wijk en waar draagvlak voor is. Ideeën zijn al eerder opgehaald tijdens de wijkschouwen in het voor- en najaar. En je kunt deze avond nog meer goeie ideeën inbrengen! Door ze te bundelen in een vijf-jaren-plan ontstaat samenhang en hebben jij en het wijkplatform echt iets in handen. Immers, je laat zien wat De Vergt wil, voor de korte en langere termijn, om samen aan te werken. Over de weg naar een gebiedsplan en over de verschillende thema’s die in het plan kunnen staan hoor je tijdens de informatiebijeenkomst. Wat is leefbaarheid en sociale samenhang? Leefbaarheid wordt vaak samengevat met schoon, heel en veilig. Leefbaarheid is echter niet alleen de woonomgeving. Het heeft eveneens betrekking op de wereld ‘achter de voordeur’: het welzijn van burgers en de kwaliteit van leven. Sociale samenhang heeft te maken met bekendheid en vertrouwen tussen bewoners en de ander in zijn waarde laten: de mate waarin de mensen zich met elkaar verbonden voelen, dezelfde opvattingen en normen delen (bijvoorbeeld de ongeschreven norm dat je elkaars spelende kinderen in de gaten houdt).

Wat gaan we doen? • Om een gebiedsplan te kunnen opstellen zullen we je vragen welke onderwerpen voor jou van belang zijn om onze wijk een beetje mooier of fijner te maken. Een aantal ideeën zijn er al. En we dagen je uit met ideeën te komen die jij en je medebewoners zelf kunnen realiseren. Uiteraard kun je daarbij op ondersteuning rekenen! Waarom jij? Omdat je kennis van de wijk hebt en als geen ander weet wat er speelt. • Als we verschillende suggesties hebben genoteerd gaan we gezamenlijk bepalen wat het meest belangrijk is. • Tot slot de hamvraag: ga je de uitdaging aan? Doe je mee? Wil jij gezamenlijk met andere bewoners aan de slag om de ideeën te realiseren? Ben je initiatiefnemer of help je in de uitvoering?

Het wiel uit vinden? Natuurlijk niet. Een aantal projecten loopt al en landelijk zijn er genoeg voorbeelden van leuke en nuttige projecten om leefbaarheid en sociale samenhang te verbeteren die ook bij ons zijn toe te passen. Maar het moet wel bij jouw beeld passen. Onder de paraplu van het wijkplatform gaan we het samen uitvoeren. Informatie Er zijn zaken waar de overheid of andere organisaties verantwoordelijk voor zijn. Maar ook gaat het deze avond ook om wat jij als bewoner zelf aan de leefbaarheid kan doen. We kunnen ons voorstellen dat je ook vragen hebt aan de gemeente of aan het wijkplatform. Om je de gelegenheid te geven je verhaal te doen, zijn wij vooraf, tijdens en na afloop aanwezig om je te woord te staan.

Aanmelden Je aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Wij willen graag je mening en ideeën horen. Het gaat immers om je eigen leefomgeving! Laat deze kans om mee te praten niet voorbij gaan. Om logistieke redenen verzoeken wij je om je aan te melden per email of per telefoon. Mocht je je niet aangemeld hebben en toch willen komen, je bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met: Secretariaat wijkplatform De Vergt Jan Dirx E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. T 06 53 93 29 83 

Afdrukken     E-mail

Wijkschouw 11 april 2016

In samenwerking met de gemeente, Woonlinie, het jongerenwerk en de wijkagent bezoeken we de Vergt. De wijkschouw is opgezet om te zien hoe het met de wijk gaat. Hoe ziet het eruit, wat zou eventueel aangepakt kunnen worden om de leefbaarheid te verbeteren. Wij fietsen door de wijk en hebben een aantal stopplaatsen. Daar kunt u als bewoner met ons praten over uw straat of buurt. Wat is voor u belangrijk in uw straat of buurt. Wat is belangrijk voor uw woonomgeving. 

Wanneer: maandagavond 11 april. Stopplaatsen en tijden:

 • 19.00-19.20 Plein voor de Action. 
 • 19.20-19.40 Parkeerterrein Zwembad/ Sporthal
 • 19.40-20.00 Thorbeckeplein (Jos Verstegen)
 • 20.00-20.20 Mozartstraat-Westlanderstraat strook parkeerhavens
 • 20.20-20.40 Bachplein

Mocht u al punten willen aandragen dan kan dat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via Facebook

Als het erg slecht weer is, kijk dan op Facebook of op de website of de wijkschouw doorgaat.

Afdrukken     E-mail

 • 1
 • 2